Kde všade ešte viete nájsť pomoc?

Kmotričky

Rodinné a sociálne podmienky nedovoľujú matkám v núdzi, aby sa samé, bez podpory rodiny a partnera, dokázali postarať o svoje deti. Prostredníctvom darovaných peňazí vie OZ Pomoc nechceným (Kmotričky.sk) zabezpečiť, aby zostali s deťmi pod jednou strechou. Vyškolený personál a odborníci im pomáhajú opäť nájsť svoje miesto v živote.

www.kmotricky.sk
mail: info@kmotricky.sk

Centrum Slniečko

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky…

www.centrumslniecko.sk
Podcasty Slniečko
mail: info@centrumslniecko.sk

Zastavme násilie

Stránka ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.

www.zastavmenasilie.gov.sk
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 nonstop
mail: linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Web poskytuje aj informácie o pomáhajúcich subjektoch: www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

Linka detskej istoty

Linka detskej istoty je určená primárne pre deti a mládež, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí – rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

Linka detskej istoty 116 111 funguje nonstop
www.ldi.sk

Linka detskej dôvery

Linka, ktorá má uši pre všetky deti.

Na tel: 0907 401 749 každý pracovný deň od 14:00 hod. do 20.00 hod.
www.linkadeti.sk

IPčko

Linka dôvery pre mladých.

Psychologickú pomoc poskytuje nonstop. Bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.
www.ipcko.sk/chatova-poradna/ nonstop
poradna@ipcko.sk

Detstvo bez násilia

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, skrátene NKS, je organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014.

Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222
www.detstvobeznasilia.gov.sk
Kontakty pomoci na celom Slovensku: detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia vedený Ministerstvom spravodlivosti SR

Stránka Ministerstva vnútra SR o domácom násilí

Pomoc obetiam domáceho násilia - Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

Pomoc obetiam domáceho násilia na oficiálnom webe korona.gov.sk