Slovenská advokátska komora
a
Liga za duševné zdravie

Spojili sme sa, aby sme pomohli osobám
zasiahnutým domácim násilím
Zastavme „pandémiu“ násilia

V situácii celosvetovej pandémie sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt na pomoc zraniteľným osobám, ktoré sú terčom rôznych foriem násilia.

Psychológovia, linky pomoci, ženské mimovládne organizácie aj ďalší hlásia, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30-40%. Aj z prieskumov medzi advokátmi v oboch vlnách COVID-19 vyplynulo, že advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, ako aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia v priebehu karantény, v čase väčšej miery izolovanosti počas opatrení a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie.

Násilie, bez ohľadu na jeho formu, je celospoločenský problém, ktorý vyžaduje riešenie z viacerých strán. Právna a psychologická pomoc, ako aj pomoc a podpora neziskových organizácií, majú na ceste k riešeniu nenahraditeľné miesto.

V čase, keď mnohé inštitúcie nefungujú, či sú ťažko dostupné, môže uľahčenie prístupu k právnej pomoci predstavovať záchranné lano v ťažkej situácii.

Cieľom projektu je, aby žiadatelia získali komplexné a kvalifikované informácie, poradenstvo a služby pri riešení ich situácie po právnej, ale aj psychologickej a praktickej stránke.

Keďže ide o zložitú interdisciplinárnu tému spojili sme sily s Ligou za duševné zdravieprevádzkovateľom linky dôvery Nezábudka.

„Bola som v maturitnom ročníku a on bol o pár rokov starší. Na začiatku mi prišlo prirodzené, že chce byť stále len so mnou. Nechcel sa zoznámiť s mojimi kamarátkami, ani aby som chodila s nimi von. Potom ma chodil čakať pred školu, pokračovalo to odprevádzaním ráno do školy a potom aj tým, že ma odhováral, aby som tam chodila a zakazoval mi to, lebo ho tam isto podvádzam. Oči mi otvoril triedny učiteľ, ktorému som na pohovore o tom, že mi hrozí vyhadzov zo školy, povedala pravdu.“

Zuzana K.

Aj násilie bez modrín je násilie!

Násilie voči druhej osobe môže mať rôzne formy. Od toho najviditeľnejšieho fyzického, po ktorom ostávajú v tom „lepšom“ prípade len modriny, až po iné, podstatne skrytejšie konanie a rafinovanejšie formy násilia.

Často sa tieto formy násilia aj prelínajú a násilníci ich používajú súčasne.

NÁSILIE JE VOĽBA,
nie je to niečo, čo „sa stane“.

Aj napriek tomu, že násilníci to často tvrdia a vyvolávajú pocity viny v druhej osobe. Tvrdia, že to ona jeho správanie vyprovokovala.

„Najprv ma len urážala a nazývala „chmuľom“, potom po mne začala hádzať rôzne predmety a rozbíjala riady. Keď to prehnala, ospravedlňovala sa sexom. Po prvej bitke, čo som od nej dostal, povedala, že to ja za to môžem, že som ju vyprovokoval. Bolo ťažké priznať si, že som týraný muž. Trvalo mi to viac než 3 roky.“

Dušan R.

O aké konanie môže ísť?

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie

Bije ma. Zneužíva ma. Manipuluje mnou.
Zhadzuje ma. Ponižuje ma... Ako z toho von?

Najdôležitejšie je si to priznať a rozhodnúť sa to zmeniť.

Ak sa rozhodnete odísť z nezdravého vzťahu poznačeného násilným konaním, môže byť nutné vyriešiť veci aj po právnej stránke.
Či už sa rozhodnete riešiť problém aj cestou trestného práva, alebo nie. Advokáti Vám môžu pomôcť svojou radou, ako postupovať.

„Hovoril mi, že som zbytočná, škaredá a hlúpa. Že nič neviem poriadne urobiť, ani len sa postarať o deti, že som neschopná a im by bolo lepšie bez mňa. Keď som dala žiadosť o rozvod, došlo to až k tomu, že pri otvorenom okne na 10. poschodí mi vravel, nech skočím, že to nebude škoda. Takmer som skočila“

Alena M.

Charakteristické znaky, ktoré môžu pomôcť rozpoznať, že ide o domáce násilie:

„Nikdy ma v skutočnosti nepočúvala, nezaujímal ju môj názor. Stále mi dávala najavo, že je vzdelanejšia ako ja, že má lepšiu pracovnú pozíciu a že som pod jej úroveň. Riadila všetko sama a podľa seba. Na dovolenku sme šli kam chcela ona, deti chodili do škôl aké chcela ona.. O sebe sa vyjadrovala aká je šikovná a ako je všetko len na nej a o mne, že som neschopný. Musel som jej odovzdávať celú výplatu a prideľovala mi „vreckové“ , ale sebe dopriala všetko. Neustále ma zhadzovala a urážala, až som z toho začal mať psychické problémy. To pre ňu bol len ďalší dôkaz aký som neschopný.“

Martin P.

Ako vám vieme pomôcť?

Účelom právnej pomoci pro bono v rámci projektu je vyhodnotenie situácie, právna analýza, odporúčanie ďalšieho postupu, prípadne aj pomoc pri prvých právnych krokoch voči polícii/prokuratúre, súdu či inému príslušnému úradu.

Nemá ísť len o rýchlu právnu radu, ale o komplexné právne poradenstvo. Prípadné poskytnutie ďalších právnych služieb si vzájomnou dohodou upravia advokát s klientom po zistení situácie klienta.

Pre koho je pomoc určená?

Pre ľudí, ktorí sa stretli s nejakou formou násilia v párových vzťahoch. Predovšetkým teda ženy či mužov, ktorých partner/partnerka vo vzťahu konajú násilným spôsobom, či už ide o fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické … násilie.

Koľko to bude stáť?

Právne rady, odporúčanie postupu a prípadne prvé právne kroky na polícii, prokuratúre, súde a prípadne inom úrade poskytne advokát pro bono. V tejto fáze sa s Vami aj môže dohodnúť na ďalšej spolupráci, na jej forme a odplate.

S kým budete komunikovať?

Váš prvý mail prijme koordinátor projektu – zamestnanec Slovenskej advokátskej komory a kontaktuje advokáta, ktorému ho prepošle. V ďalšej fáze už budete komunikovať priamo s advokátom.