My, advokáti a psychológovia, sme sa spojili
Zastavme spolu „pandémiu domáceho násilia

V situácii celosvetovej pandémie sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt na pomoc zraniteľným osobám, ktoré sú terčom fyzického a psychického násilia.

Psychológovia, linky pomoci aj ďalší hlásia, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30-40%. Aj z prieskumov medzi advokátmi v oboch vlnách COVID-19 vyplynulo, že advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, ako aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia z dôvodu karantény, väčšej miery izolovanosti počas opatrení a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie.

V čase, keď mnohé služby nefungujú, či sú ťažko dostupné, môže uľahčenie prístupu k právnej pomoci predstavovať záchranné lano v ťažkej situácii.

Cieľom projektu je, aby žiadateľ o radu, dostal komplexné a kvalifikované odporúčanie ako postupovať nielen po právnej, ale aj psychologickej a praktickej stránke.

Keďže ide o zložitú interdisciplinárnu tému spojili sme sily s Ligou za duševné zdravieprevádzkovateľom linky dôvery Nezábudka.

„Bola som v maturitnom ročníku a on bol o pár rokov starší. Na začiatku mi prišlo prirodzené, že chce byť stále len so mnou. Nechcel sa zoznámiť s mojimi kamarátkami, ani aby som chodila s nimi von. Potom ma chodil čakať pred školu, pokračovalo to odprevádzaním ráno do školy a potom aj tým, že ma odhováral, aby som tam chodila a zakazoval mi to, lebo ho tam isto podvádzam. Oči mi otvoril triedny učiteľ, ktorému som na pohovore o tom, že mi hrozí vyhadzov zo školy, povedala pravdu.“

Zuzana K.

Aj násilie bez modrín je násilie!

Násilie voči druhej osobe môže mať rôzne formy. Od toho najviditeľnejšieho fyzického, po ktorom ostávajú v tom „lepšom“ prípade len modriny, až po iné, podstatne skrytejšie konania.

Často sa tieto formy násilia aj prelínajú a násilníci ich používajú súčasne.

NÁSILIE JE VOĽBA,
nie je to niečo, čo „sa stane“.

Aj napriek tomu, že násilníci to často tvrdia a vyvolávajú pocity viny v druhej osobe. Tvrdia, že to ona jeho správanie vyprovokovala.

„Najprv ma len urážala a nazývala „chmuľom“, potom po mne začala hádzať rôzne predmety a rozbíjala riady. Keď to prehnala, ospravedlňovala sa sexom. Po prvej bitke, čo som od nej dostal, povedala, že to ja za to môžem, že som ju vyprovokoval. Bolo ťažké priznať si, že som týraný muž. Trvalo mi to viac než 3 roky.“

Dušan R.

O aké konanie môže ísť?

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie

Bije ma. Zneužíva ma. Manipuluje mnou.
Zhadzuje ma. Ponižuje ma... Ako z toho von?

Najdôležitejšie je si to priznať a rozhodnúť sa to zmeniť.

Ak sa rozhodnete odísť z nezdravého vzťahu poznačeného násilným konaním, môže byť nutné vyriešiť veci aj po právnej stránke.
Či už sa rozhodnete riešiť problém aj cestou trestného práva, alebo nie. Advokáti Vám môžu pomôcť svojou radou, ako postupovať.

„Hovoril mi, že som zbytočná, škaredá a hlúpa. Že nič neviem poriadne urobiť, ani len sa postarať o deti, že som neschopná a im by bolo lepšie bez mňa. Keď som dala žiadosť o rozvod, došlo to až k tomu, že pri otvorenom okne na 10. poschodí mi vravel, nech skočím, že to nebude škoda. Takmer som skočila“

Alena M.

Charakteristické znaky, ktoré môžu pomôcť rozpoznať, že ide o domáce násilie:

„Nikdy ma v skutočnosti nepočúvala, nezaujímal ju môj názor. Stále mi dávala najavo, že je vzdelanejšia ako ja, že má lepšiu pracovnú pozíciu a že som pod jej úroveň. Riadila všetko sama a podľa seba. Na dovolenku sme šli kam chcela ona, deti chodili do škôl aké chcela ona.. O sebe sa vyjadrovala aká je šikovná a ako je všetko len na nej a o mne, že som neschopný. Musel som jej odovzdávať celú výplatu a prideľovala mi „vreckové“ , ale sebe dopriala všetko. Neustále ma zhadzovala a urážala, až som z toho začal mať psychické problémy. To pre ňu bol len ďalší dôkaz aký som neschopný.“

Martin P.

Čo všetko môžete urobiť?

Zbierať dôkazy – navštíviť lekára, dať sa prehliadnuť a zdokumentovať zranenia, navštíviť psychológa, odkladať lekárske správy, správy z polícieodkladať si smsky a inú komunikáciu, nahrať zvuk alebo video konania a ďalšie

Vykázanie z obydlia – v prípade bezprostredného ohrozenia násilím v domácnosti, po príchode hliadky policajného zboru, vždy žiadajte zasahujúcich príslušníkov policajného zboru o vykázanie násilníka z obydlia. Ide o oprávnenie príslušníka policajného zboru.

Toto oprávnenie zahŕňa jednak možnosť vykázať násilníka z obydlia (zákon za obydlie pre potreby vykázanie považuje napr. byt, dom, iný priestor, ale aj jeho bezprostredné okolie), zároveň aj zakázať mu na 10 kalendárnych dní do obydlia vstupovať, a to bez ohľadu na skutočnosť v koho vlastníctve je nehnuteľnosť, bez potreby priameho fyzického útoku (postačí hrozba útoku), bez potreby osobnej prítomnosti násilníka pri vykázaní. Súčasťou vykázania je aj zákaz približovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.

Neodkladné opatrenie –  poskytujú rýchlu ochranu v prípade, keď obeť domáceho násilia potrebuje vyriešiť základné životné potreby – bezpečnosť pre seba a svojich blízkych, starostlivosť o maloletých, nevyhnutné platenie výživného na seba a pre maloleté deti.

Ďalšie projekty Slovenskej advokátskej komory